Dotazy

1. Kdo je finanční poradce?

Finanční poradce je člověk, který vám poskytne odborné názory v oblasti vašich osobních financí. Ovšem rozhodnutí, zda jeho názory budete realizovat či nikoliv, záleží pouze na vás.

2. Proč je dobré mít finančního poradce?

Finanční poradce vám – kromě poskytování odborných názorů – pomůže vyhodnotit vaši finanční situaci objektivněji a pomůže vám také s určením a splněním vašich dlouhodobých cílů a plánů. Zároveň vám poskytne informace ze světa osobních financí a zvýší tak vaši finanční gramotnost.

3. Jak poznám dobrého finančního poradce?

Poznáte ho především na základě vašich zkušeností s ním anebo na základě doporučení těch, jejichž názoru si v oblasti financí vážíte. Při výběru finančního poradce dbejte především na jeho odborné znalosti a také na to, zda je to člověk, kterému můžete důvěřovat.

4. Na co si dát pozor u finančního poradenství?

Jako u všech oborů lidské činnosti – na zlý úmysl nebo na neznalost či nevědomost. Při rozhodování o svých financích byste měli mít dostatek času a v žádném případě byste se neměli cítit manipulováni.

5. Co znamená „nezávislý“ finanční poradce?

Pojem „nezávislý“ by měl především znamenat, že Váš finanční poradce je nezávislý ve svém úsudku, respektive je omezen pouze svou inteligencí a zkušenostmi. Každý finanční poradce je samozřejmě „závislý“ na své potřebě vydělávat a na svém poradenském zázemí. „Nezávislé“ finanční poradenství však určitě nehledejte pod křídly bank a pojišťoven, které Vám mohou nabídnout pouze své vlastní produkty.

6. Jak probíhá poradenský proces?

Poradenský proces začíná obvykle první schůzkou, na které dojde ke vzájemnému představení a v případě potřeby k vysvětlení poradenského procesu ze strany poradce. Na druhé schůzce zjistí poradce od klienta všechny potřebné informace, na jejichž základě představí na třetí schůzce řešení. Na čtvrté schůzce vysloví klient svůj souhlas s řešením a obě strany se pak domluví na realizaci. Po zahájení realizace finančního plánu dochází k pravidelným schůzkám (několikrát ročně), při kterých se řeší nové požadavky či problémy anebo dochází k úpravám stávajícího plánu. Samozřejmě jak klient, tak poradce mohou v jakékoliv části poradenského procesu od spolupráce ustoupit.

7. Kde se lze setkat s Vaším finančním poradcem?

Setkat se s vaším finančním poradcem je možné na jakémkoliv vhodném místě. Setkání obvykle probíhají v kanceláři, na jeho či vašem pracovišti. V pokročilých fázích poradenského procesu je obvyklé setkání i u vás v domácnosti (neboť zde jsou všechny dokumenty). Mnoho poradců a klientů se také rádo setkává v kavárně či restauraci.

8. Co potřebujete s sebou na první schůzku?

Na první schůzku s sebou nepotřebujete vůbec nic, protože teprve až na ní či po ní dojde k vašemu rozhodnutí o pokračování či nepokračování ve spolupráci.

9. Co je finanční analýza?

Finanční analýza neboli finanční plán vychází z co nejlepší znalosti současné finanční situace a cílů klienta či klientů. Vypracovaná analýza představuje komplexní řešení Vaší finanční situace, tedy zajištění rizik skrze životní a neživotní pojištění, vytvoření krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv skrze spoření a investice a případné úvěry pro zajištění bydlení. Dobrá finanční analýza by měla snižovat výdajovou stránku rozpočtu a navyšovat jeho spořící a investiční složku.

10. Jak je finanční poradce placen?

Naprostá většina finančních poradců v České republice je placena prostřednictvím provizí. Jejich klient tedy neplatí nic, ale poradci jsou placeni jednorázově či opakovaně na základě uzavření smlouvy konkrétního finančního produktu. Provizi vyplácí skrz poradcovu společnost finanční instituce, která produkt nabízí. Varianta klientem placeného finančního poradenství není v Česku běžná. I tuto (byť často nevyřčenou) otázku by měl finanční poradce samozřejmě klientovi na první seznamovací a vysvětlovací schůzce zodpovědět.


    

Raimund Adviser, finanční poradce | telefon: 774 038 614 | e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.